Zašto vaša liječnica u Zagrebu nema pojma da ste bili na hitnoj u Zadru?

KADA zovete službe ili centre za korisnike nekih kompanija s kojima ste sklopili ugovore, primjerice nekog teleoperatera ili banku, neke od prvih stvari koje će vas pitati su vaš OIB, broj ugovora ili neki drugi podatak kojim ste identificirani u toj kompaniji.

Zašto? Zato što na taj način u svojem informatičkom sustavu najbrže mogu doznati sve o vama, što je za njih i za vas važno. Kada je riječ o zdravstvenom sustavu, to bi trebao biti vaš osobni digitalni zdravstveni karton koji bi trebao sadržavati svu bitnu medicinsku dokumentaciju o vama.

Kako se pokazalo u slučaju preminulog Indexovog novinara Vladimira Matijanića, takav glavni prvi korak provjere zdravstvenog kartona izostao je u više navrata, a možda mu je mogao spasiti život. Naime, svaki je liječnik uvidom u njegov eKarton trebao moći shvatiti da je zbog podliježućih bolesti bio visoko rizičan u slučaju zaraze virusom SARS-CoV-2, što znači da ga je trebalo podrobno pregledati, hospitalizirati, pratiti i liječiti.

Informatizacija solidno funkcionira na osnovnoj razini

Mi smo danas već navikli da nas obiteljska liječnica, njezina medicinska sestra ili ljekarnica u apoteci pitaju za ime i prezime, da pogledaju naše nalaze ili recepte, baš kao što smo navikli da nas osnovne podatke traže web shopovi. Navikli smo i da nas teleoperateri dočekaju s upozorenjem da razgovor može biti sniman kako bi se njihova usluga poboljšala. Njima su ti podaci važni za posao od kojeg žive.

Zašto to funkcionira kada su u pitanju mobilni paketi, pa čak i obiteljski liječnici, ali ne i kada su u pitanju brojni dijelovi zdravstvenog sustava poput hitne pomoći?

Ključni problemi u informatizaciji sustava

Tu su ključna dva problema.

Prvi je to što zdravstveni djelatnici nisu ničim obavezani niti su dovoljno istrenirani da za svaku osobu koja im se javi na dežurni telefon u bolnicama provjeravaju eKartone koji postoje u sustavu CEZIH (Centralni zdravstveni

Izvorni članak

Članci iz iste kategorije:

    Nije pronađen