Istraživanje: Omikron na plastici i ljudskoj koži preživljava dulje od ostalih sojeva

OMIKRON varijanta uspijeva dulje preživjeti na ljudskoj koži i na plastičnim površinama u usporedbi s ranijim verzijama koronavirusa, otkrili su japanski znanstvenici.

Upravo ta iznimno visoka “stabilnost u okolišu”, odnosno visoka zaraznost i izrazita izdržljivost omogućili su omikronu da zamijeni deltu kao dominantnu varijantu i da se širi tolikom brzinom, zaključili su japanski znanstvenici. Na plastičnim površinama prosječno vrijeme preživljavanja izvornog soja koronavirusa iznosilo je 56 sati, varijante alfa 191.3 sata, varijante beta 156.6 sati, game 59.3 sata i delte 114 sati.

Primjena higijene

Japanski su istraživači ustanovili da se na plastičnim površinama omikron zadržava oko 193.5 sati, a rezultate koji još trebaju proći stručnu recenziju njihovih kolega, objavili su na internetskoj stranici bioRxiv.

Na uzorcima kože trupala prosječno vrijeme preživljavanja koronavirusa iznosilo je 8.6 sati kada se radilo o izvornome soju, 19.6 sati za alfa soj, 19.1 sat za betu, 11 sati za gama varijantu, 16.8 sati za deltu i – 21.1 sat za omikron. Sve su varijante koronavirusa u potpunosti inaktivirane s ljudske kože nakon 15 sekundi izlaganja sredstvima za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

“Stoga se,” zaključuju japanski znanstvenici, “i dalje preporučuje da se u sklopu aktualne kontrole infekcije nastavi s primjenom trenutačne prakse higijene ruku dezinficijensima na bazi alkohola, ali i sapunom, u skladu s naputkom Svjetske zdravstvene organizacije.”

Znate li nešto više o

Izvorni članak

Članci iz iste kategorije:

    Nije pronađen