EK odobrila potpore za modernizaciju toplinskog sustava u Zagrebu

Europska komisija je u četvrtak odobrila, prema pravilima o državnim potporama, investicijsku potporu za projekt modernizacije toplinskog sustava u Zagrebu u visini od 57 milijuna eura.

Investicijska pomoć od 57 milijuna eura pridonijet će modernizaciji vrelovodne mreže zamjenom dotrajalih cijevi, koju će provesti korisnik pomoći HEP Toplinarstvo.

Projekt, koji je uključen u Partnerski sporazum između Hrvatske i Europske komisije o korištenju strukturnih i investicijskih fondova EU-a, bit će također djelomično financiran iz europskih strukturnih fondova”, kaže se u priopćenju Komisije.

Komisija je objavila da će projekt dovesti do znatnih ušteda energije, posebice kroz smanjenje gubitaka topline i vode te smanjiti troškove održavanja vrelovodne mreže. Također će pridonijeti provedbi Europske zelene strategije povećenjem energetske učinkovitosti i smanjenjem emisije štetnih stakleničkih plinova

Komisija je zaključila da će državna potpora tom projektu pridonijeti ispunjavanju energetskih i ekoloških ciljeva bez pretjerane distorzije tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Izvorni članak

Posts created 230

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top